Wij maken gebruik van cookies

De website van Csystems maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

De premie voor beglazing via Fluvius

Download hier de info ivm de premie via Fluvius

De renovatiepremie 2020

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.
 

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner voor de enige woning die u bezit mag u niet meer verdienen dan:

44.160 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste.

63.090 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste).

63.090 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.540 euro per persoon ten laste).

Daarbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum. De bedragen hierboven gelden voor aanvragen van het jaar 2020.
Als u de premie aanvraagt voor een woning die u verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.
 

Welke werken komen in aanmerking?

De werken zijn verdeeld in vier categorieën.

Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.

Categorie 2: het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.

Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.

Categorie 4: de technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.
 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie van werken.

Voor elke categorie van werken is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (exclusief BTW) nodig om recht te hebben op een premie. Het bedrag van de premie is voor eigenaren-bewoners, afhankelijk van het inkomen, een vast percentage van het totale factuurbedrag. Volgende doelgroepen hebben recht op het hoogste premiepercentage van 30%, met een maximum van 3.333 euro per categorie:

alleenstaanden met een inkomen van max. 31.550 euro.

alleenstaanden met een persoon ten laste en een inkomen van max. 44.160 euro (plus 3.540 euro per extra persoon ten laste).

voor samenwonenden en een inkomen van max. 44.160 euro (plus 3.540 euro per extra persoon ten laste).

Voor alle andere eigenaren-bewoners bedraagt de tegemoetkoming 20% van het totale factuurbedrag, met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie. Eigenaars die de gerenoveerde woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor hebben recht op 30% premie, met een maximum van 3.333 euro per categorie. Het maximumbedrag van de premie, voor alle categorieën samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.
 

Wanneer aanvragen?

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. Eigenaren-bewoners moeten op de aanvraagdatum ook in de gerenoveerde woning wonen.  U kunt in principe twee aanvragen indienen.  Voor elke categorie van werken kunt u in tien jaar tijd maar eenmaal een premie aanvragen. Eigenaren-bewoners met een inkomen dat recht geeft op een premie van 30% van de gefactureerde werken, kunnen bij de eerste aanvraag vrij het aantal categorieën kiezen, en mogen ook kiezen wanneer ze een tweede aanvraag doen voor de resterende categorie(ën). Eigenaren-bewoners met een inkomen dat recht geeft op een premie van 20% kunnen per aanvraag maximaal twee categorieën van werken indienen. Een tweede aanvraag, voor andere categorieën van werken, is minstens een jaar en maximaal twee jaar na de eerste aanvraag in te dienen.


Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?

Voor eigenaren-bewoners die de voorbije tien jaar al een verbeterings- of renovatiepremie kregen voor hun huidige woning gelden volgende beperkingen: Voor wie al een renovatiepremie kreeg, is een nieuwe aanvraag pas mogelijk tien jaar na de aanvraag van die eerdere renovatiepremie. Wie al een verbeteringspremie kreeg kan ook nog een renovatiepremie aanvragen. Voor verbouwingswerken van eenzelfde categorie zal die eerdere verbeteringspremie worden afgetrokken van het bedrag van de renovatiepremie. Eigenaren-bewoners die de voorbije tien jaar zijn verhuisd, en al een renovatiepremie hebben gekregen voor hun vorige woning, kunnen alleen een renovatiepremie aanvragen als ze de vorige woning niet bewoon­den op grond van een zakelijk recht. Dat geldt bijvoor­beeld voor wie feitelijk samenwoonde, of voor wie alleen een aandeel naakte eigendom bezat in de vorige woning.

De adviseurs van C Systems helpen je bij het aanvragen van deze premie!

Energie besparen

Bereken via de energiewinstcalculator de terugverdientijd voor uw toekomstige energiebesparing voor o.a. de vervanging van oude ramen met enkel glas in nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing.

Klik hier voor de energiewinstcalculator (toepassing ontwikkeld door het Vlaams Energie Agentschap)