Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Energiepremies en energielening 2018

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun woning of appartement energiezuiniger renoveren. Na de grondige premiehervorming begin 2017 blijven de energiepremies voor 2018 bijna identiek als die in 2017. Er is één belangrijke wijziging: de premie voor het na-isoleren van een spouwmuur daalt van 6 euro per m² naar 5 euro per m² voor eindfacturen vanaf 2018. Alle andere energiepremies blijven ongewijzigd.

Premie voor beglazing

10 euro/m²  voor glas met een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van maximaal  1,1 W/m²K. Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet via een markering de energieprestatie van het glas af te lezen zijn.    

Totaalrenovatiebonus voor wie minstens 3 investeringen uitvoert

De totaalrenovatiebonus in woningen komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt. Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

·       dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)

·       muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw – minstens 30 m²)

·       vloerisolatie (minstens 30 m²)

·       nieuwe beglazing (minstens 5 m²)

·       zonneboiler

·       warmtepomp

·       ventilatiesysteem.

Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren.

·       Bonus 3 maatregelen: 1250 euro

·       Bonus 4 maatregelen: bijkomend 500 euro

·       Bonus 5 maatregelen: bijkomend 1000 euro

·       Bonus 6 maatregelen: bijkomend 1000 euro

·       Bonus 7 maatregelen: bijkomend 1000 euro

Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning of appartement geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te moeten, moeten dus het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd. (Voor beschermde afnemers en andere kwetsbare doelgroepen bestaan er hogere premies en nog enkele specifieke bijkomende premies)

De burenpremie of premie voor collectieve renovatieprojecten: voordelig BENOveren in groep

Wil je een renovatie niet alleen aanpakken? Schrikt het technisch aspect van een verbouwing je af? Ben je niet thuis in de wereld van renovatiewerken? Dan is een collectief renovatietraject iets voor jou! Samen met minstens 9 anderen uit jouw buurt, wijk of gemeente pak je een renovatie aan onder begeleiding van een professionele BENOvatiecoach. Hij geeft je persoonlijk advies en neemt je heel wat technische en administratieve taken uit handen. Zo spaar jij tijd en ben je zeker van een juiste aanpak.

Volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking:

·       dak-of zoldervloerisolatie

·       isolatie van buitenmuren (aan de buitenkant en binnenkant of in de spouw)

·       vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmd verdiep

·       hoogrendementsbeglazing

·       installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem

Je kan je als deelnemer aanmelden op de website van je netbeheerder (Eandis of Infrax). Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een BENOvatiecoach aangewezen. Wanneer er geen 10 deelnemers binnen dezelfde gemeente zich inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

·       Inschrijven bij Eandis (https://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/de-burenpremie-voordelig-benoveren-in-groep)

·       Inschrijven bij Infrax (https://www.infrax.be/nl/Mijn-premies/burenpremie)

Verlaging onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)

Wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing. Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend  en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% procent korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing meer verschuldigd. De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager het E-peil (de energieprestatie).  

Renovatiepremie  van de Vlaamse overheid

Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die hun huis renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling van de  renovatiepremie wordt verdeeld over twee aanvragen, met een tussentijd van minstens één jaar en maximaal 2 jaar. De leeftijdgrens van een woning waarvoor de renovatiepremie kan worden aangevraagd moet minstens 30 jaar oud zijn.

Dit jaar komt het inkomensplafond op 42.890 euro voor een alleenstaande, en 61.270 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste of voor gehuwden en samenwonenden. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.440 euro worden bijgeteld. Er wordt voor aanvragen in 2018 gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden, dus 2016.

Welke werken? Er komen 4 groepen van werken in aanmerking:

·       De structurele elementen van de woning (diverse ruwbouwwerken);

·       Dakrenovatie (o.a.  nieuwe dakstructuur, dakpannen, dakgoten, maar geen isolatie);

·       Buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeuren en ramen, voorzien van ventilatievoorzieningen);

·       De technische installaties (o.a. plaatsing centrale verwarming, vernieuwing elektrische installatie, vernieuwing sanitair (maar geen pv, warmtepomp of zonneboiler).

Meer informatie via www.wonenvlaanderen.be 

Premies voor nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen die veel energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt automatisch toegekend en moet dus niet apart worden aangevraagd.

·       Bouwaanvragen in 2013: 50% korting bij een E-peil van maximaal E50, gedurende 5 jaar, 100% korting bij een E-peil van maximaal E40, gedurende 5 jaar. (voor oudere bouwaanvragen – zie www.energiesparen.be)

·       Bouwaanvragen in 2014 en 2015: 50% korting bij een E-peil van maximaal E40, gedurende 5 jaar, 100% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar.

·       Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016:  50% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar, 100% korting bij een E-peil van maximaal E20, gedurende 5 jaar.

Wie een nieuwbouw plaatst met bouwaanvraag tot en met 2013 kan ook een premie krijgen van de netbeheerder bij de plaatsing van een zonneboiler en/ of een warmtepomp (premie identiek als in bestaande woningen, zie onder 1). Voor bouwaanvragen tot en met 2016 is ook een E-peil premie van de netbeheerder mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie : www.energiesparen.be

Energielening

·       Lening 2%: algemene doelgroep

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning of nieuwbouw BEN-woning. U kunt, vanaf 1 oktober 2017, maximaal 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van acht jaar. De intrest bedraagt 2%. Nog tot eind 2018 kan een energielening worden afgesloten.

·       Lening 0%: prioritaire doelgroep

Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over een termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten.  

Meer informatie: www.energiesparen.be/energielening

 

Nieuwe Vlaamse Energielening

Sinds 5 januari 2015 is energie besparen een regionale bevoegdheid en is de FRGE-lening vervangen door de Vlaamse Energielening.

Voorwaarden

Met een energielening kan je werken financieren om in je woning energie te besparen. Je kan maximaal 10.000 euro lenen aan een vaste rentevoet van 2%. De lening loopt over ten hoogste 5 jaar. Dat komt neer op een maandelijkse aflossing van 175,19 euro. Er zijn geen dossierkosten aan de lening verbonden. In een aantal gevallen kan zelfs geleend worden aan 0%. Dat is zo voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds; personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, dat verhoogd mag worden met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is; personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen en personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen. Wie tot een van deze doelgroepen behoort, kan bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen. De investeringen die in aanmerking komen zijn: Dak-, vloer- en muurisolatie laten plaatsen, investeren in een condensatieketel, buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp, een zonneboiler. Ook andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren kunnen in aanmerking worden genomen.

Meer info

Voor algemene vragen in verband met de lening kan je terecht bij de adviseurs van C Systems.

De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie. Vanaf 1 november 2015 kunt u opnieuw een renovatiepremie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Als bewoner bezit u de woning op de aanvraagdatum op grond van een zakelijk recht.
 • Als verhuurder moet u de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden:

Inkomen

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner mag op het moment van de aanvraag, niet meer bedragen dan:

 • 40.640 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste.
 • 58.050 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.260 euro per extra persoon ten laste.
 • 58.050 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste.

Er wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag. Voor aanvragen in 2015 kijkt men naar het inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). Let op: bij een ouder-kindrelatie kijkt men enkel naar het inkomen van de aanvrager, nl. de ouder of het kind.

 • Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een SVK, gelden er geen inkomensgrenzen.

Facturen

 • De facturen mogen op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn
 • U moet per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per aanvraag mag u maximaal uit 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.
   

Woning

De woning of het gebouw dat u tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaamse Gewest liggen. Het gebouw, deel van het gebouw of de woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande en moet minstens 25 jaar oud zijn. De ouderdom van de woning of het gebouw kunt u navragen bij de gemeente waar de woning geleden is.

 • Ook appartementen komen in aanmerking: Elke bewoner komt in aanmerking als hij aan de voorwaarden voldoet en moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
 • Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Let op: Vanaf 1 januari 2017 moet het gebouw minstens 30 jaar oud zijn als u voor de eerste keer een renovatiepremie aanvraagt. Vraagt u een tweede renovatiepremie aan, dan volstaat het dat uw woning minstens 25 jaar oud is.

Eigendom

De bewoner en zijn eventuele partner, mogen, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere woning, kamerwoning of studentenhuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar voor de aanvraag. U mag wel de naakte eigendom van een woning hebben of een bouwgrond. Er zijn enkele uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde. Bv. U hebt samen met uw partner een woning en wilt daarvoor een premie aanvragen. Uw partner heeft ook nog een woning. Dan komt u niet in aanmerking. Ook al bezit u deze woning niet samen. Voor de verhuurder, die de woning verhuurt aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden.

Werken

Enkel renovatiewerken uit vier categorieën komen in aanmerking. Per aanvraag kunt u slechts uit 2 categorieën van werken facturen indienen. Per categorie moet u voor minimum 2500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

Categorie 1: Structuur: funderingen, draagvloeren, muren en vaste trappen.

Categorie 2: Dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, dakgoten en afvoer

Categorie 3: Technische installaties

Categorie 4: Buitenschrijnwerk

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van ramen en buitendeuren in de gevels van de woning, waarbij hoogrendementsbeglazing geplaatst wordt met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. Dit is dezelfde norm als bij de premie van de netbeheer voor ramen. Ook rolluiken, ingebouwde ventilatieroosters en de binnenafwerking komen in aanmerking als ook gelijktijdig ramen en buitendeuren worden vervangen. Dakvlakramen (velux) en dakkapellen komen in aanmerking maar vallen onder categorie 2: dak. Buitenschrijnwerk dat geplaatst wordt vanaf 1 januari 2016 moet aan de ventilatienormen voldoen.

Er dient dus verplicht een ventilatiesysteem geplaatst worden bij de vervanging van het buitenschrijnwerk om in aanmerking te komen voor de premie. Deze ventilatie zorgt ervoor dat verse lucht langs droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, bureau, ...) in de woning wordt gebracht, de lucht door de tussenruimtes (gang, trappenhal ...) naar de natte ruimtes (keuken, badkamer, toilet, wasplaats, ...) stroomt en de vochtige, vervuilde lucht uit de natte ruimtes afgevoerd wordt. U kan kiezen uit volgende systemen: Systeem A: natuurlijke toevoer en afvoer, Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer of Systeem D: mechanische toevoer en afvoer. De adviseurs van C Systems bekijken samen met de klant welk systeem de beste keuze is voor hun woning.

Werken die niet in aanmerking komen:

 • enkel vervanging van het glas
 • vliegenramen
 • ventilatiesystemen (wel verluchtingsroosters in de ramen)
 • werken aan garagepoorten
 • veranda's
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
   

Procedure

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor min. 9 jaar.
 • Als u een tweede keer een renovatiepremie aanvraag, kan dit ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag en te laatste twee jaar na de eerste aanvraag. Om de renovatiepremie aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Dit kan vanaf 1 november 2015. De nieuwe aanvraagformulieren zullen vanaf 1 november beschikbaar zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging na 1 maand en eventueel de vraag om bijkomende gegevens te verstrekken.
 • De beslissing volgt binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag.

Aanvraag door de bewoner:

 • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • Per aanvraag kunt u uit max. 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
 • De twee renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar na de 1e aanvraag indienen en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag.

Aanvraag door de verhuurder:

 • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • Maar als verhuurder mag u ook in één aanvraag uit de 4 categorieën van werken facturen indienen. U kunt dan natuurlijk geen tweede aanvraag meer indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
 • De twee renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar na de 1e aanvraag indienen en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag.
 • U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het huurcontract.
   
 • Het is mogelijk dat een vorige eigenaar al een renovatiepremie kreeg voor uw woning of dat u al voor een andere woning een renovatiepremie kreeg. Informeer daarom voor de aankoop van uw woning bij de vorige eigenaar of bij Wonen-Vlaanderen of voor de woning die u wilt kopen al één of twee renovatiepremies werden aangevraagd.

Niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, dan kunt u binnen de maand na ontvangst, een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven. Is uw aanvraag geweigerd, dan kunt u binnen de maand na de weigering, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro. De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de aanvaarde facturen. U moet wel voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen hebben per categorie.

 • De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) voor:
  • Wie als eigenaar-bewoner een inkomen heeft dat lager is dan 29.030 euro. Te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste. Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag.
  • Wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar
    
 • De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen.

De adviseurs van C Systems staan de klanten bij voor het aanvragen van deze nieuwe Vlaamse Renovatiepremie.

Energie besparen

Bereken via de energiewinstcalculator de terugverdientijd voor uw toekomstige energiebesparing voor o.a. de vervanging van oude ramen met enkel glas in nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing.

Klik hier voor de energiewinstcalculator (toepassing ontwikkeld door het Vlaams Energie Agentschap)